Hoppa till innehåll

Den ekonomiska översikten består av två typer av grafer. Den ena ger dig information om ålder/återstående (sannolik) livslängd på din utrustning och vad det aktuella ersättningsvärdet är och den andra visar när du kan ”förvänta dig” att behöva köpa ny utrustning, baserat på försäkringsbranschens praxis om utrustnings livslängd.
[oc_spacer height=”25px”]
När enheten är i porträttläge ser du cirkeldiagram som visar utrustningens ålder i rött, och den återstående livslängden i grönt. Ersättningsvärdet är beräknat utifrån det inköpspris du angivit på utrustningen samt de regler för värdeminskning som finns under den ekonomiska översiktens inställningar.
[oc_spacer height=”25px”]
I landskapsläge ser du ett liggande stapeldiagram som visar vilket år en utrustning kan behöva ersättas (baserat på inställningen för livslängd). Detta summeras på sista raden för all utrustning och syftet med grafen är att ge dig en uppfattning om när i tiden det kan bli aktuellt med större investeringar för att hålla huset i topptrim. Det framräknade investeringsbeloppet tar också hänsyn till den inflation som du angivit i inställningarna.
[oc_spacer height=”25px”]
Menyn Inställningar i den ekonomiska översikten ger dig möjligheten att, per utrustningstyp, definiera de parametrar som styr graferna. Standardinställningarna är satta att motsvara svenska försäkringsbranschens standard, men du ska naturligtvis gå igenom detta och anpassa till just de villkor du har i din hem- och sakförsäkring. Det finns också en inställning ”Använd i översikt” som styr om typen av utrustning tas med i graferna eller inte.