Hoppa till innehåll

MaintAid Integritetspolicy

 1. Inledning
 2. Viktiga delar som du samtycker till
 3. Den information vi samlar in
 4. Hur vi använder den information vi samlar in
 5. Delande av information
 6. Överföring till andra länder
 7. Länkar
 8. Säkerhet
 9. Åtkomst till och uppdatering av användarinformation
 10. Ändringar av Integritetspolicyn
 11. Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling
 12. GDPR

Denna Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så vänligen läs den noga.

1 Inledning

Tack för att du har valt MaintAid från Virbius. Det här är vår Integritetspolicy. Innan vi går in på några detaljer skulle vi vilja belysa några av huvudprinciperna bakom den. Dessa principer är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig.

Integritetspolicyn har tre syften:

 1. Förklara hur vi använder den information som du delar med oss för att vi ska kunna bygga en fantastisk produkt och för att kunna ge dig en fantastisk upplevelse med den;
 2. Säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör – respektive inte gör – med den;
 3. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn.

All information som vi samlar in har en koppling till tillhandahållandet av MaintAid-tjänsten och dess funktioner.

Den information om dig vi samlar in är:

 • Den e-postadress och det lösenord som du anger när du registrerar dig i MaintAid-tjänsten hos Virbius.
 • Om du har fått en huskod från din husleverantör kopplar vi den koden till din e-postadress.
 • Bred, icke-specifik plats, som vi härleder från din IP-adress.
 • Teknisk- och sensorinformation som är nödvändig för att kunna tillhandahålla MaintAid-tjänsten. Detta omfattar den typ av enhet som du använder och det språk du valt på den enheten. Syftet med detta är att ge dig tillgång till Tjänsten på rätt språk och anpassad till den enhet du använder.

När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in den här informationen och att använda den för de syften som beskrivs.

I vissa sammanhang kommer vi att dela viss information. Till exempel, vilket gäller för de flesta tjänster, gäller att om du registrerar dig för MaintAid via en tredje part som Facebook, delar vi viss information med dem och de delar viss information med oss för att göra det möjligt att aktivera ditt konto. Vi delar också avidentifierad information med marknadsföringspartners som hjälper oss med reklaminsatser, och med annonsörer.

Vi hoppas att det här hjälper dig att förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Nedan följer detaljerna, men kom ihåg att den här Introduktionen är en del av Integritetspolicyn – det är vårt löfte till dig. Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss på support@maintaid.com.

Genom hela denna Integritetspolicy hänvisar vi till MaintAid-tjänsten eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra Användningsvillkor (”Användningsvillkoren”).

2 Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:

 1. användning av cookies och annan teknik,
 2. överföring av din information utanför det land där du bor,
 3. insamling, användning, delning och annan behandling av din information, inklusive för annonsrelaterade ändamål (så som beskrivs i resten av denna Integritetspolicy), och
 4. i vilken mån din information blir allmänt tillgänglig och kontrollmöjligheterna för sådan information som beskrivs i avsnittet Delande av information.

I varje ovan nämnt fall samtycker du till behandling av dina personuppgifter av de aktörer som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive det bolag som anges som personuppgiftsansvarig längst ner i detta dokument (gemensamt benämnda ”Virbius”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). I avsnittet Dina inställningar beskriver vi de verktyg och relevanta inställningar som är kopplade till ditt MaintAid-konto. Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

3 Den information vi samlar in

Vi kan komma att samla in och lagra följande information:

3.1 Registreringsuppgifter

När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord och e-postadress. Om du ansluter till Tjänsten genom att använda inloggningsuppgifter från en Tredjepartsapplikation (enligt definitionen i Användningsvillkoren) (t.ex. Facebook), godkänner du att vi samlar in din autentiseringsinformation, t.ex. ditt användarnamn och krypterade inloggningsuppgifter.

3.2 Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

 1. det Användarinnehåll (enligt definitionen i Användningsvillkoren) som du bidrar med till Tjänsten,
 2. teknisk data, vilket kan innefatta URL-information, cookie-data, din IP-adress, de typer av enheter du använder för att få tillgång till eller ansluta till MaintAid-tjänsten, unika enhets-ID, enhetsattribut, typ av nätverksanslutning (t.ex. WiFi, 3G, LTE) och leverantör, nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och MaintAid-applikationens version.
 3. den eventuella huskod du fått dig meddelad av din husleverantör.

GENOM ATT ACCEPTERA DENNA INTEGRITETSPOLICY BEMYNDIGAR DU UTTRYCKLIGEN VIRBIUS ATT ANVÄNDA OCH DELA DEN INFORMATION SOM DU DELAR MED VIRBIUS MED ANDRA BOLAG INOM VIRBIUSKONCERNEN, SAMT VISSA BETRODDA AFFÄRSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, VILKA KAN VARA ETABLERADE UTANFÖR LANDET DÄR DU BOR (INKLUSIVE I LÄNDER SOM INTE HAR SAMMA SKYDDSNIVÅ FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM DET LAND DÄR DU BOR), ÄVEN OM SÅDAN INFORMATION OMFATTAS AV LOKALA BANKSEKRETESSLAGAR. DU BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR VIKTEN AV ATT DELA SÅDAN INFORMATION FÖR TILLHANDAHÅLLANDET AV MAINTAID-TJÄNSTEN OCH ACCEPTERAR ÄVEN, GENOM ATT ACCEPTERA DENNA INTEGRITETSPOLICY, I TILLÄMPLIGA FALL OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ATT DU UTTRYCKLIGEN AVSTÅR DINA RÄTTIGHETER ENLIGT SÅDANA BANKSEKRETESSLAGAR MED AVSEENDE PÅ VIRBIUS, SAMTLIGA ANDRA BOLAG INOM VIRBIUSKONCERNEN SAMT ANDRA BETRODDA AFFÄRSPARTNERS OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER, VILKA KAN VARA ETABLERADE UTANFÖR DITT HEMLAND. DETTA SAMTYCKE GES FÖR HELA DIN AVTALSRELATION MED VIRBIUS.

3.3 Virbius tjänsteleverantörer och partners

Vi kan också få information om dig från våra leverantörer och partners, som vi använder för att anpassa din upplevelse av MaintAid-tjänsten, för att mäta annonskvalitet och svar på annonser samt för att visa annonser som är mer sannolika att vara relevanta för dig. Vi använder även denna information på det sätt som beskrivs i avsnittet Hur vi använder den information vi samlar in nedan.

4 Hur vi använder den information vi samlar in


I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

 1. för att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Tjänsten och produkter, tjänster och annonser (inklusive för produkter och tjänster från tredje part) som görs tillgängliga i eller utanför Tjänsten (inklusive på andra webbplatser som du besöker), till exempel genom att tillhandahålla special-, person-, eller lokalanpassat innehåll, rekommendationer, funktioner, och annonser i eller utanför Tjänsten,
 2. för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av Tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, annonser, produkter och tjänster som görs tillgängliga i, är kopplade till, eller erbjuds via Tjänsten,
 3. för att kommunicera med dig för ändamål relaterade till Tjänsten eller i research-syfte, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du går med på att ta emot,
 4. för att kommunicera med dig, antingen direkt eller genom en av våra partners, för marknadsförings- och reklamsyften via e-post, notifikationer eller andra meddelanden, i enlighet med de samtycken som du kan ha lämnat till oss (t.ex. genom dina MaintAid-kontoinställningar),
 5. för att möjliggöra och marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten,
 6. för att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier,
 7. för att genomdriva denna Integritetspolicy, Användningsvillkoren, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Virbius, dess användare eller någon annan person, eller innehåll i Tjänsten,
 8. för att förse dig med funktioner, information, annonser eller annat innehåll som påverkas av var du befinner dig, och
 9. så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

5 Delande av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av MaintAid-tjänsten kan delas av oss.

5.1 Marknadsföring och annonsering

Vi kan komma att dela information med annonspartners för att skicka reklammeddelanden om MaintAid till dig eller för att visa dig mer skräddarsytt innehåll, inklusive relevanta annonser för produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig, och för att förstå hur användare interagerar med annonser. Vi delar denna information i ett avidentifierat format (till exempel genom att använda s.k. hashing) som inte identifierar dig personligen.

Vänligen se avsnittet Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling nedan för information om de cookies och annan teknik som vi och tredje parter använder för att förse dig med mer relevanta annonser och för att läsa mer om vilka val du kan göra.

5.2 Tjänsteleverantörer och andra

Vi kan då och då komma att dela din information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Integritetspolicy. Till exempel arbetar vi med leverantörer av analyseringstjänster som hjälper oss att förstå användningen av vår Tjänst. Om en tredje part behandlar användardata för vår räkning (t.ex. en hostingleverantör), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med denna Integritetspolicy och tillämplig lag. Om en tredje part behandlar användardata för egen räkning, omfattas denna behandling av dess egen integritetspolicy och tillämplig lag.

5.3 Övrig delning

Utöver vad som nämns ovan kan vi också komma att dela din information med tredje part för dessa begränsade syften:

 • för att tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar,
 • för svaromål i juridiska processer (t.ex. ett domstolsbeslut eller stämning), om vi i god tro anser att det är nödvändigt; för att uppfylla kraven i tvingande tillämplig lag; för att skydda säkerheten för någon person; för att skydda Virbius rättigheter och egendom, inklusive för att genomdriva Användningsvillkoren och andra villkor som du har accepterat, samt för att hantera bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska frågor,
 • med akademiska forskare för syften såsom statistisk analys och akademiska studier, men bara i avidentifierat format,
 • för att publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av MaintAid-tjänsten, och
 • för att låta andra företag i Virbiuskoncernen använda din information på de sätt som framgår av denna Integritetspolicy.

6 Överföring till andra länder

Virbius överför, behandlar och lagrar information om våra användare på servrar i ett antal länder. Virbius kan komma att lägga ut behandlingen på underleverantörer eller dela din information med tredje parter i andra länder än ditt hemland. Dina personuppgifter kan därför bli föremål för lagar om skydd för personuppgifter som skiljer sig från lagarna i ditt hemland. Information som samlas in inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz kan till exempel komma att överföras till och behandlas av tredje part som anges ovan, som är etablerad i ett land utanför EES och Schweiz, där du kan ha färre juridiska rättigheter i förhållande till din information. Virbius kommer att behandla dina uppgifter så som beskrivs i denna Integritetspolicy.

7 Länkar

Vi kan komma att visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parters webbplatser. Vi kan inte kontrollera eller hållas ansvarig för tredje parters personuppgiftshantering och innehåll. Vänligen läs deras integritetspolicys för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

8 Säkerhet

Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomsten till din enhet och logga ut efter att ha använt MaintAid-tjänsten. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

9 Tillgång till och uppdatering av användarinformation

Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Integritetspolicy, eller information som vi har om dig, vänligen kontakta oss på dpo@virbius.se. Du kan också kontakta vårt personuppgiftsombud/personuppgiftsansvarige genom att skicka ett brev till Virbius AB, Björkstigen 6, 178 51 Ekerö, Sverige. Vi kommer att besvara din förfrågan inom rimlig tid efter att ha bekräftat din identitet i enlighet med lokal lag. Vi rekommenderar att du bifogar dokument som bevisar din identitet och ger en klar och tydlig beskrivning av den information som du begär tillgång till. Se även avsnitt 12 GDPR för mer information.

10 Ändringar av Integritetspolicyn

Ibland kan vi, fritt efter eget val, komma att göra ändringar i Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar i Avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen, kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär.

11 Information om cookies, annan teknik, och tredje parts datainsamling

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik. För ytterligare information om hur information kan komma att delas av Virbius, vänligen se avsnittet Delande av information.

11.1 Vad är cookies och annan teknik?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Det finns annan liknande teknik såsom pixeltaggar (transparenta grafiska bilder placerade på en webbsida eller i ett e-postmeddelande, som indikerar att en sida eller e-post har visats), s.k. web bugs (liknande pixeltaggar) och webblagring, som används i programvara på datorer eller mobila enheter.

Det finns också teknik såsom mobila enhetsidentifierare och SDK-integrationer som hjälper företag att känna igen din enhet när du återvänder till en app eller på annat sätt använder en tjänst.

Vi använder även mobila enhetsidentifierare och annan teknik för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, till exempel för att känna igen din enhet när du återvänder till MaintAid-appen eller på annat sätt använder MaintAid-tjänsten.

11.2 Hantera dina cookieinställningar och andra inställningar

På din mobila enhet kan du också ha en ”Begränsa Spårning”-inställning (på iOS-enheter) eller en inställning för att ”Välja Bort Intressebaserade Annonser” (på Android) som gör att du kan begränsa användningen av information om din användning av appar i syfte att visa annonser riktade till dina intressen.

Vänligen observera att även om du väljer bort spårning genom att använda mekanismerna ovan kan du fortfarande komma att få reklam när du använder MaintAid-tjänsten.
Vi arbetar med annonspartners för att leverera annonser på MaintAid-tjänsten. En av de tjänster som vi använder för att spåra aktivitet relaterad till Tjänsten, till exempel genom att placera cookies, är Google Analytics från Google (Google, Inc., med huvudkontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Vi kan komma att använda leverantörer, däribland Google, som använder förstapartscookies (såsom Google Analytics-cookien) och tredjepartscookies (såsom Doubleclick-cookien) tillsammans för att informera, optimera och leverera annonser baserat på dina tidigare besök på våra webbplatser, inklusive Google Analytics for Display Advertising. Google tillhandahåller verktyg för att hantera den insamling och användning av vissa uppgifter som sker genom Google Analytics på Tools.google.com/dlpage/gaoptout och genom Google Analytics for Display Advertising eller the Google Display Network genom att använda Googles annonsinställningar på google.com/settings/ads.

Du samtycker härmed till användningen av cookies och annan teknik som beskrivs ovan.

11.3 Mer information

För mer information om användningen av cookies och hur man kan blockera dem, besök Allaboutcookies.org, Youronlinechoices.eu (Europa), eller aboutads.info/choices (USA). Om du har några frågor eller kommentarer om vår användning av cookies, vänligen kontakta oss på support@maintaid.com.

12 GDPR

För att förtydliga så har du, förutom enligt ovan, i enlighet med GDPR även följande rättigheter. Vänligen kontakta Personuppgiftsansvarig om du vill:

 • Fråga oss om tillgång till, eller be om korrigering eller radering av dina data
 • Begränsa bearbetning (i väntan på korrigering eller radering)
 • Styra vilken kommunikation/marknadsföring som du vill ta del av
 • Utnyttja din rätt att bli glömd

Tack för att du har läst vår Integritetspolicy. Vi hoppas att du får glädje av MaintAid från Virbius!

Personuppgiftsansvarig:

Virbius AB
E-postadress: dpo@virbius.se
Björkstigen 6
178 51 Ekerö
Sverige

© Virbius AB.